TC 2023-03

Banedanmark, Trafikal Sikkerhed udsender nyt trafikcirkulære 2023-03 gældende på strækninger under regelsættet SR og med gyldighed fra den 01.01.2023 - 01.06.2023.

TC 2023-03 omhandler:
Fjern: Kortvarige sporspærringer.

Se TC 2023-03

 

Med venlig hilsen

Trafikal Sikkerhed

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 8234 0000
trafikaleregler@bane.dk
www.banedanmark.dk