TC 2022-22

Banedanmark, Trafikal Sikkerhed udsender nyt trafikcirkulære 2022-22 gældende på strækninger under regelsættet
SR, ORS og ORF og med gyldighed 20.05.2022 - 31.03.2023.


TC 2022-22 omhandler:
Håndtering af nedbørsvarsler, nedbørsalarmer og nedbørsobservationer.

Se TC 2022-22

 

 

Med venlig hilsen

Trafikal Sikkerhed

 

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 8234 0000
trafikaleregler@bane.dk
www.banedanmark.dk