F. TC 04-2022

Trafikal Sikkerhed udsender nyt trafikcirkulære gældende på strækninger under regelsættet SR og med gyldighed fra den 01.02.2022 - 31.01.2023.
TC 04-2022 omhandler: Storebæltsforbindelsen. Minimumskrav for opretholdelsen af toggangen.

Se TC 04-2022

 

Med venlig hilsen

Trafikal Sikkerhed

 

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 8234 0000
trafikaleregler@bane.dk
www.banedanmark.dk