C. SR SSB 133-2020

Trafikale Regler udsender ny SR SSB 133-2020 gældende fra 03.11.2020 til 30.11.2021.

SR SSB 133-2020 omhandler: Undtagelser fra ATC-instruks ved kørsel fra DSB litra EB.

Se SR SSB 133-2020

 

Med venlig hilsen

 

Tim Bjørn Olsen

Trafikal regelsagsbehandler

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Trafikale Regler
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 2146 6481