N. SR SSB 132-2020

Trafikale Regler udsender ny SR SSB 132-2020 gældende fra 30.11.2020 til 05.04.2021.

SR SSB 132-2020 omhandler: TIB 2, Ringsted-Næstved. Trafikafvikling uden tillyst linjeblok.

Se SR SSB 132-2020

 

Med venlig hilsen

 

Tim Bjørn Olsen

Trafikal regelsagsbehandler

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Trafikale Regler
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 2146 6481