SSB 2023-113 SR

Banedanmark, Trafikal Sikkerhed udsender SSB 2023-113 SR gældende fra den 03.06.2023 til den 31.12.2023

SSB 2023-113 SR omhandler: 
TIB 35, Skanderborg-(Ry) og (Herning)-Skjern. Ibrugtagning af ERTMS/ETCS. Afledte ændringer i SR

Se SSB  2023-113 SR

Med venlig hilsen

 

Trafikal Sikkerhed

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Carsten Niebuhrs Gade 43

1577 København V
trafikaleregler@bane.dk

T: +45 8234 0000