A. Rettelse ATC-instruks 02.03.2020

Trafikale Regler udsender rettelse til ATC-instruks gældende fra 02.03.2020.

Det drejer sig om rettelse af afsnittene 2, 3.3, 7.1 og 9.

 

Se selve rettelsen samt opdateret ATC-instruks

 

 

Med venlig hilsen

 

Mads Karsten Hansen
Administrativ teknisk tegner

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Trafikale Regler
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 8234 9341
mkh@bane.dk
www.banedanmark.dk