Trafikcirkulærer ORS 02.12.2019

Trafikale Regler har opdateret listen med gyldige Trafikcirkulærer ORS.

Den 02.12.2019 træder følgende Trafikcirkulærer i kraft:

TC 50-2019: Beredskab. Afholdelse af øvelser i trafikerede spor.
(Ophæver TC 03-2019)

 

Se opdateret liste

 

Med venlig hilsen

 

Mads Karsten Hansen
Administrativ teknisk tegner

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Trafikale Regler
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 8234 9341
mkh@bane.dk
www.banedanmark.dk