TC 2023-05

Banedanmark, Trafikal Sikkerhed udsender nyt trafikcirkulære 2023-05 gældende på strækninger under regelsættet ORF og med gyldighed fra den 01.03.2023 - 29.02.2024.

TC 2023-05 omhandler:
Strækning 2 og 4.
Etablering af sporspærring eller midlertidigt rangerområde med håndholdt terminal

Se TC 2023-05

Med venlig hilsen

 

Trafikal Sikkerhed

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
T: +45 8234 0000
trafikaleregler@bane.dk
www.banedanmark.dk