Strækningsoversigt 05.02.2024

Banedanmark, Trafikal Sikkerhed har opdateret Strækningsoversigt ETCS gældende fra den 05.02.2024

Ny opdateret version af strækningsoversigt:

Rettelsesblad-systemet er udgået og er erstattet af versionsstyring hvor det aktuelle dokument nyudgives i sin helhed.
Dette er beskrevet nærmere i Regelinformation nr. 1 fra januar 2024.

I forbindelse med strækningsoversigten, er der identificeret mindre faktuelle fejl som er opdateret. 

Se opdateret Strækningsoversigt ETCS

Med venlig hilsen

 

Trafikal Sikkerhed

Banedanmark