Netredegørelse 2017

Netredegørelsen kan betragtes som Banedanmarks produktkatalog og præsenterer betingelserne for adgangen til den infrastruktur, som Banedanmark forvalter.

Netredegørelsen indeholder blandt andet

  • betingelserne for adgang til Banedanmarks infrastruktur
  • beskrivelse af infrastrukturen
  • beskrivelse af kapacitetstildelingsprocessen
  • beskrivelse af Banedanmarks ydelser samt afgifter for benyttelse af infrastrukturen

Netredegørelsen er udarbejdet på baggrund af gældende lovgivning med tilhørende administrative forskrifter, herunder bekendtgørelse nr. 1245 af 10/11/2015 om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet (kanaler) m.v., som navnlig gennemfører artikel 27 i direktiv 2012/34/EU, samt direktivets bilag IV.


bilag til netredegørelse 2017

Filnavn Download
2.3A Standard adgangskontrakt for Banedanmarks infrastruktur
2.3B Standard adgangskontrakt for Øresundsbro Konsortiets infrastruktur
2.5 Læsseprofiler
3.1A Jernbaner i Danmark
3.1B Åbne strækninger for passagertrafik
3.1C Åbne strækninger for godstrafik
3.2A Åbne, hvilende og lukkede eller nedlagte sidespor
3.2B Grænser til andre infrastrukturforvaltere
3.2C Grænseflader til andre infrastrukturforvaltere samt firma-, stam- og havnespor
3.2D Infrastrukturdata - Midtjyske Jernbaner
3.2E Infrastrukturdata - Lokaltog - Region H
3.2F Infrastrukturdata - Nordjyske Jernbaner
3.2G Infrastrukturdata - Lokaltog - Region S
3.2H Infrastrukturdata - Vestbanen
3.3A Antal spor pr. strækning på Banedanmarks jernbanenet
3.3B Oversigt over TIB strækninger
3.3C Referencelinjer for rullende materiel
3.3D Akseltryk på Banedanmarks jernbanenet
3.3E Metervægt på Banedanmarks jernbanenet
3.3F Hastighed på Banedanmarks jernbanenet
3.3G Elektrificering af Banedanmarks jernbanenet
3.3H Fjernstyringscentraler og dækningsområde på Banedanmarks jernbanenet
3.3I Togkontrol på Banedanmarks jernbanenet
3.5A Infrastrukturarbejder og andre kapacitetsbegrænsninger
3.6 Perronlængder og -højder
3.8 Banedanmarks sidespor
3.8A Banedanmarks elektrificerede sidespor
3.9A Udrulningskort for Signalprogrammet på fjernbanen
3.9B Udrulningskort for Signalprogrammet på S-banen
4.3 Terminsplan for kapacitetstildeling K17
4.4 Kapacitetsudnyttelse K16
6.6 Strækningslængder til beregning af infrastrukturarbejder

Læse mere