Naboinformation maj 2017

Vi er gået i gang med at etablere elevatorer på Tinglev Station. Vi opfører to elevatortårne – ét på hver perron – som forbindes med den nuværende gangbro. Med elevatorerne får kørestolsbrugere og passagerer med barnevogne eller særlig tung bagage mulighed for at tage toget til og fra Tinglev, hvilket de ikke har i dag.

Sådan gør vi

Først hugger vi de nuværende fundamenter op og støber nye betonskakter til elevatorerne. Sidst i juni monterer vi ståltårnene, som ankommer med lastbil og løftes på plads af en kran. Elevatorstolene vil efter planen blive monteret fra slutningen af juli. Byggeriet ventes færdigt, så elevatorerne kan sættes i drift i begyndelsen af oktober 2017. Dog kan vejret eller andre uforudsete hændelser betyde, at arbejdet bliver forsinket.

Mens vi arbejder med at bygge elevatorerne, vil den nordlige ende af perronerne være spærret af. Der vil i øvrigt være adgang til stationen som normalt.

Hvad betyder byggeriet for dig som nabo?

Vi hugger betonfundamenter op og graver ud til skakterne, og vi kommer også til at køre jord og materialer til og fra byggepladsen. Vi kan ikke undgå at støje, når vi arbejder med dette. 

Vi arbejder som udgangspunkt i dagtimerne. Af hensyn til togtrafikken er vi dog nødt i perioder også at arbejde om natten. Vi beklager de gener, du som nabo kan opleve i forbindelse med vores arbejde med elevatorbyggeriet.

Yderligere information og kontakt

Har spørgsmål om byggeriet, er du velkommen til at kontakte vores byggeledelse på tlf.: 6180 4417 eller e-mail kann@bane.dk. Når vi arbejder om natten, kan du træffe os på samme nummer.