Om projektet

I efteråret 2019 gik Banedanmark i gang med byggeriet af Vinge Station, der forventes klar til indvielse i sommeren 2020.

Først etablerede vi arbejdsveje og en skurby til vores byggefolk. Herefter gennemførte vi en række kørestrøms-, sikrings- og jordarbejder, der er nødvendige for at skabe plads til den nye station. Herefter gik vi i gang med at etablere fundamenter til stationens perronelementer, der efterfølgende blev løftet på plads under en sporspærring.

Vi undgår desværre ikke at spærre banen, men vi har tilrettelagt arbejdet i tæt samarbejde med DSB for at genere togpendlerne mindst muligt. I efteråret spærrer vi banen i tre sammenhængende uger plus tre enkelte weekender. Derudover spærrer vi banen i påsken 2020, hvor gangbro, elevatortårne og trapper til den nye station skal løftes på plads.

Den nye station, der geografisk placeres på S-togsnettet mellem Ølstykke Station og Frederikssund Station, bliver udstyret med elevatorer og en gangbro, der gør det muligt at skifte mellem stationens to perroner. I tilknytning til den nye station etablerer Frederikssund Kommune adgangsveje, forpladser og parkeringsfaciliteter.

Du kan følge med i byggeriet af den nye station her på siden og på projektets Facebookside, der går i luften i efteråret 2019.