Sporarbejde mellem København H og Valby

Fra 17. juli til 27. august udfører Banedanmark sidste etape af sporarbejdet mellem Valby og Svanemøllen. Vi udskifter spor 9 og 10 fra København H ud mod Valby. Vi skal skifte skinner, sveller og skærver samt forny sporkassen , som er under sporet. Samtidig arbejder vi på opstillingssporene mellem København H og Dybbølsbro.

Arbejdet vil desværre i perioder være støjende for naboerne. Vi kører i sporet med skinnekørende arbejdskøretøjer og gravemaskiner. Arbejdet med at fjerne det gamle spor kan være støjende, da de gamle skinner skal skæres op, og nye og gamle materialer skal lasts om. Også når det nye spor, sveller og skærver bliver lagt, vil der være støj fra arbejdet med at omlæsse skærver, lægge sveller ud og svejse skinner.
 
Vi arbejder i døgndrift for at minimere længden af spærringen for togtrafikken på den travle strækning. Før og efter selve sporarbejdet, kan der være aktiviteter på banen i form af forberedende og afsluttende arbejder.

Trafikken
Togtrafikken vil i perioder være reduceret, og der vil være ændringer på alle S-togslinjer på S-banen i perioden. Tjek rejseplanen.dk for aktuel rejseinformation.