Banedanmark benytter arbejdspladsen på Baltorpvej

Øget trafik og støj
Der vil være aktivitet på og omkring arbejdspladsen i både dag- og nattetimerne i hele perioden. Vi kører til og fra arbejdspladsen med arbejdstog flere gange i døgnet, og vi omlaster materialer. Det er støjende og kan være til gene for vores naboer, når vi fx omlaster skærver og andre materialer, ligesom der kan forekomme støvgener i meget varmt og tørt vejr. Der vil desuden være øget tung trafik i området. Vi har indskærpet over for vores entreprenører, at de overholder gældende færdselsregler, og at de tager størst mulig hensyn til vores omgivelser, så de mest støjende aktiviteter foregår i dagtimerne.

Aktiviteter på pladsen
Når sporarbejdet afsluttes til september, kan der fortsat være mindre aktiviteter på pladsen i form af oprydning og restarbejder i en kortere periode. Aktiviteten på pladsen vil ikke være konstant i hele perioden, men varierer alt efter arbejdets fremdrift på strækningen.