S-banen

Banedanmark tester S-banens nye signalsystem på flere strækninger nord for Østerport og på Ringbanen i weekenden den 21.-22. november 2020. Det nye signalsystem sættes i drift på strækningerne i 2021.

Testen er et led i indførelsen af S-banens nye signalsystem, der giver mulighed for flere tog og mere pålidelig togdrift. 

Trafikale konsekvenser

Den 21. og 22. november kører der ingen S-tog på flere strækninger og DSB indsætter derfor togbusser. Se hvordan S-togene og Togbusserne kører på dsb.dk. Du kan planlægge din rejse www.rejseplanen.dk

Banedanmark bestræber sig på i videst muligt omfang at planlægge sporarbejder og tests på en sådan måde, at togtrafikken ikke generes mere end højst nødvendigt.

Sporarbejder og tests i forbindelse med det nye signalsystem er en nødvendig del af arbejdet for at fremtidssikre jernbanen, så danskerne også fremover kan rejse bæredygtigt og hurtigt gennem trængslen og på tværs af landet.

Mere info

Trafikinformation på DSB's hjemmeside.

Læs mere om projektet

 

Kort over teststrækningerne

 

Banedanmark tester det nye signalsystem på dele af S-banen den 21.-22. november.