Ringsted Station

Det er nødvendigt at køre med reduceret drift gennem Ringsted Station, mens vi udfører forskellige anlægsarbejder, etablerer kørestrømsanlæg og arbejder på sikringsanlægget.  Arbejdet afsluttes med en totalspærring af stationen, mens vi afprøver de nye signaler og sporskifter. Dette kan vi desværre ikke gøre, mens der kører tog.

Mens vi har lukket for togdrift i Ringsted, laver vi samtidig et større arbejde i køreledningsanlægget mellem Borup og Ringsted.

Begge arbejder er et led i at skabe bedre forbindelse mellem den nye bane København-Ringsted og Ringsted Station, samt at sikre bedre forsyning af kørestrøm til togene.

Trafikale konsekvenser

Der vil ikke køre tog mellem Ringsted og Korsør i perioden 17. juli - 26. juli. Der er reduceret drift gennem Ringsted Station fra 19. september til 2. oktober. Fra 2. oktober til 5. oktober spærrer vi stationen helt. Der bliver indsat togbusser mellem Roskilde og Slagelse under totalspærringen. Arbejdet forventes også at påvirke de tilstødende strækninger, men omfanget kendes endnu ikke.

Se flere detaljer på Rejseplanen eller dsb.dk.

Banedanmark bestræber sig på i videst muligt omfang at planlægge sporspærringerne på en sådan måde, at togtrafikken ikke generes mere end højst nødvendigt.

Sporspærringerne er en nødvendig del af arbejdet for at fremtidssikre jernbanen, så danskerne også fremover kan rejse bæredygtigt og hurtigt gennem trængslen og på tværs af landet.