Kort

 

Flere forbedringsprojekter på samme tid

Samtidig med sporombygningen af strækningen mellem Langå og Hobro ombygger vi to større broer i Randers. Det drejer sig om de to vejbærende broer ved Parkboulevarden og Viborgvej for at gøre plads til kørestrømsanlægget.                

Ombygningen af broerne hører til arbejdet med den kommende elektrificering af jernbanen mellem Aarhus og Lindholm. Når banen om få år er klar til el-tog, giver det mulighed for kortere rejsetid og mere stabil drift, ligesom togrejsen bliver endnu mere miljørigtig.

Vi udnytter også spærringsperioden ved at udskifte og flytte fiberkablerne væk fra sporet. Således reducerer vi risikoen for at grave dem over, når vi udfører sporarbejder, og samtidig får vi nemmere adgang til at vedligeholde kablerne.

Samlet set arbejder Banedanmark på 300 andre store og små forbedringsprojekter. De er investeringer på flere fronter, som kræver lidt af os alle. Vi bygger en ny jernbane, mens vi kører på den gamle og arbejder hårdt på at løse fremtidens transportudfordringer, så vi også i fremtiden forbinder byer i hele Danmark.