Tidsplan

Nedenfor finder du en vejledende tidsplan for arbejdet på strækningen Hobro-Aalborg. Bemærk, at tidsplanen er vedledende. Der skal derfor tages forbehold for ændringer. 

Arbejder i og ved sporet - inkl. arbejder på stationer

1. marts - 1. april
Forud for opstart på sporarbejderne udføres nogle forberedende arbejder i form af skinneudtræk (klargøring af nye skinner til de store, sporkørende specialmaskiner) og banketafgravning med gravemaskiner i kanten af sporet på begge sider af banen. Dette arbejde gennemføres langs hele strækningen i sporspærringer om natten kl. 23.00-05.00 med opstart fra den 1. marts frem til den 5. april. Arbejdet flytter sig løbende langs den ca. 50 km lange strækning, og der er ikke tale om aktiviteter af særligt støjende karakter.

5. april – 10. april
Mindre sporarbejde på knap 1 km nord for Randers St. Arbejdet omfatter sporfornyelse med sporkørende specialmaskiner.

5. april – 2. juni
Omfattende sporarbejder med store, sporkørende specialmaskiner på strækningen mellem Hobro – Skørping. Dette omfatter tillige sporarbejder på Hobro St., Arden St. og Skørping St., hvor sporarbejdet i vid udstrækning må gennemføres manuelt med mindre maskiner, idet pladsforhold ikke gør det muligt at anvende store sporkørende specialmaskiner.

Som en del af sporarbejderne påbegyndes projektets to sporsænkninger hhv. ved Ulstrupvej nord for Hobro, og hvor vejen Over Kæret krydser jernbanen syd for Aalborg. Der nedvibreres i den forbindelse spuns.

Arbejder i perioden 5. april – 2. juni vil som udgangspunkt foregå i døgndrift og togdriften vil i større og mindre omfang være indskrænket på strækningen Langaa - Aalborg.

2. juni-3. august
Sporarbejder på strækningen Hobro – Skørping fortsættes og udvides til den nordlige del af strækningen Skørping – Aalborg. Arbejder i perioden vil som udgangspunkt foregå i døgndrift og togdriften vil i større og mindre omfang være indskrænket på strækningen Hobro - Aalborg.

3. august - 21. september
Sporarbejder på den nordlige del af strækningen mellem Skørping og Aalborg. Arbejder i perioden vil som udgangspunkt foregå i døgndrift og togdriften vil i større og mindre omfang være indskrænket på strækningen Skørping Aalborg.

21. september - 4. november
Slutjusteringer af sporet og mindre mangelarbejder. Disse vil i stor udstrækning foregå som natarbejder, så togdriften på strækningen i videst muligt omfang påvirkes mindst muligt.

Arbejder med brokonstruktioner m.v.

5. april – 2. juni
Vedligeholdelses- og forbedringsarbejder på flere sporbærende broer og gennemløbsbygværker under banen på mellem Hobro og Skørping. Desuden nedrives flere eksisterende, vejbærende broer samt opbygning af nye konstruktioner med større fritrum som forberedelse til elektrificering af strækningen.

2. juni - 3. august
Ovenstående arbejder fortsættes i perioden fra 2. juni til 3. august på hele strækningen Hobro – Aalborg.

3. august og frem
Arbejder med konstruktioner vil foregå i meget begrænset omfang.