Natarbejde ved Haslev Station

BANEDANMARK ER I GANG MED AT ETABLERE ET NYT SIGNALSYSTEM MELLEM ROSKILDE OG NÆSTVED. DERFOR SKAL VI OM NATTEN TIRSDAG D. 16., ONSDAG D. 17. OG TORSDAG D. 18. JANUAR FRA KL. 20.00 TIL KL. 05.00 UDSKIFTE SPORSKIFTEDREVENE PÅ HASLEV STATION TIL EN NY TYPE.

Nabo til arbejdet

Vi arbejder om natten ved Haslev Station. Arbejdet foregår med hjælp fra mindre maskiner, som ikke forventes at medføre større støjgener. Arbejdet er lagt om natten af hensyn til togtrafikken.

Der indsættes togbusser om aftenen fra ca. kl. 20 til over midnat mellem Roskilde, Køge og Næstved. For info tjek rejseplanen.dk.

Vi beklager de gener, arbejdet medfører. Vi gør, hvad vi kan for at mindske generne.