Om projektet

Sporene mellem Ringsted og Korsør er ved at være nedslidte og trænger flere steder til en større renovering. Strækningen er en af de mest trafikerede på fjernbanen, og hvis vi ikke bygger sporet om nu, vil det betyde flere hastighedsnedsættelser og store problemer med at holde køreplanen i fremtiden.

Sporenes dårlige stand betyder, at togtrafikken i øjeblikket afvikles med nedsat hastighed på dele af strækningen.

Derfor udfører vi en større renovering af sporene mellem Ringsted og Korsør. For at genere togtrafikken mindst muligt har vi opdelt arbejdet i følgende to etaper:

Første etape (2019-2020):

I 2019 arbejder vi i perioden fra den 23. marts til og med den 5. juli. Dog påvirker vores arbejde kun trafikken fra 24. marts til den 12. juni.  Læs mere om trafikken på dsb.dk/Ringsted og tjek altid Rejseplanen.dk, før du starter din rejse.

I år renoverer vi sporene udvalgte steder på strækningen. Vi udskifter skinnerne de steder på strækningen, hvor de er mest nedslidte for at undgå hastighedsnedsættelser og forstyrrelser af togdriften.

I 2020 foretager vi en gennemgribende fornyelse af Slagelse Station (nærmere info om arbejdet kommer i 2020). 

Anden etape (2022-2024):

I årene 2022-2024 vender vi tilbage og udfører anden og sidste etape af sporfornyelsen på banestrækningen mellem Ringsted og Korsør. Vi vil planlægge arbejdet, så passagerne generes mindst muligt.

Togtrafikken påvirkes, mens vi arbejder

Vi udfører flere sporprojekter på Sjælland sideløbende med sporarbejdet mellem Ringsted og Korsør. Sporarbejderne gør, at vi langt fra har samme kapacitet som normalt.

Læs mere om konsekvenserne for togtrafikken

Tjek Rejseplanen

Tjek altid Rejseplanen.dk, før du starter din rejse.

Læs mere om ændrede køreplaner på DBS's hjemmeside

I 2019 udfører vi følgende arbejder på fri banestrækning:

 • Ballastrensning på fri strækning tæt på Slagelse Station, ca. 2,7 km. 
 • Ny sporkasse på fri strækning tæt ved Slagelse Station, ca. 10,3 km. 
 • Spredt udskiftning af skinner på fri strækning mellem Ringsted og Forlev, ca. 12,5 km. 
 • Justering af køreledningsanlæg, ca. 13 km. 
 • Drænlægning, ca. 1,6 km. 
 • Udbedring af ca. 60 meter blød bund
 • Sporsænkning ved Grøftevej og Sorøvej
 • Demontering og genmontering af alle sikringstekniske komponenter berørt af sporombygningen

I 2020 udfører vi følgende arbejder ved Slagelse Station:

 • 18 sporskifter skal udskiftes
 • 23 sporskifter og 1000 meter køreledningsanlæg skal fjernes
 • Alle signaler flyttes på nær 3 stk.
 • Spor 1 og 4 skal forlænges ca. 350 meter
 • 5 km. nye skinner og ca. 7000 nye sveller
 • 7 km. ny sporkasse og 2 km. ballastrensning
 • Nyt drænsystem på hele stationen
 • Fornyelse af perron 2 og 3
 • 1500 meter nyt køreledningssystem
 • Sænkning af forsyningsledning ved SK Forsyning
 • 140 meter spunsvæg ved spor 4
 • 2 nye B-spor
 • Fjernelse af gammelt standeranlæg
 • Afledte kørelednings- og sikringsarbejder

Når arbejdet er afsluttet, forventer vi en mere stabil drift, hvor hastigheden igen kan sættes op på strækningen. 
Som passager kan du forvente, at der opstår færre fejl i sporet som eksempelvis skinnebrud og færre fejl i sporskifterne - også i vinterperioden.

2019 i tal

12,5
km 
skinner skal udskiftes
13
km
kørestrømsanlæg skal justeres
10,3
km
sporkasse skal udskiftes