Nabo til arbejdet

Sådan arbejder vi

  • Beskæring af beplantning:
    Før arbejdet går i gang, skal vi beskære beplantning langs banen, så der er fri adgang til at grave renden til de nye kabler.
  • Prøvegravninger langs strækningen:
    Banedanmark udfører prøvegravninger på udvalgte stedet langs strækningen. I stedet for at grave hullerne med risiko for at ødelægge kabler, suger en entreprenørmaskine påmonteret en "støvsuger" jorden op for at lokalisere eventuelle kabler. Hvis vi støder på kabler i jorden, bliver de omlagt.
  • Nedgravning af nye fiberkabler:
    Når der er fri adgang, graver vi en rende, lægger de nye fiberkabler og lægger jord på igen.

Vi planlægger vores arbejde, så det er til mindst mulig gene for vores omgivelser. Alligevel kan det ikke indgås, at du som nabo vil blive generet af støj og støv.

Støj

Der vil være støj fra køretøjer, maskiner og fra prøvegravningerne. Støvsugeren, som foretager sugningerne støjer som en traditionel fejemaskine og vil ligesom køretøjer og de øvrige aktiviteter kunne høres hos dig, der er nabo til banen. Da der arbejdes på alle tider af døgnet, vil arbejdsstedet, i de mørke timer, være oplyst af projektører, hvilket kan virke generende, mens vi arbejder ud for din bolig.

Støv

Når vejret er tørt, kan det støve fra arbejdet.

 

Lys 

Hvis du bor meget tæt på en arbejdsplads, kan du blive generet af arbejdslys i nattetimerne. 

Banedanmark beklager de gener, vores arbejde har for dig som nabo.