Sporfornyelse på Kystbanen

I sensommeren 2018 afsluttede vi arbejdet med at renovere og forny spor og broer på Kystbanen. 

Efter vi har afsluttet arbejdet, kan togenes hastighed igen sættes op til strækningens almindelige hastighed på 100/120 km/t de steder, hvor den tidligere har været nedsat på grund af sporets tilstand. Som passager kan nu forvente, at der opstår færre fejl i sporet som eksempelvis skinnebrud og færre fejl i sporskifterne - også i vinterperioden.

I sommeren 2019 vender vi kort tilbage for at foretage en justering af sporene. Dette er normal procedure efter afslutningen på et større sporarbejde for at sikre, at sporene ligger som de skal.


Du finder også projektet på vores Facebookside.