Ringsted Station

I forbindelse med byggeriet af Den nye bane mellem København og Ringsted over Køge skal Ringsted Station opgraderes, så banen kan blive tilsluttet sporene ved stationen. Opgraderingen består af en sporombygning på Ringsted Station. Arbejdet er planlagt til at tage tre år - fra december 2016 til december 2019. Ialt skal 75% af stationens spor, sporskifter og perroner bygges om, og det er dermed den største stationsombygning i Danmark.

Øget aktivitet omkring Ringsted Station
Mens ombygningen står på, vil der være øget aktivitet omkring stationen. Der vil være en del weekend- og natarbejde. Det skyldes, at dele af arbejdet kun kan udføres, når et eller flere spor gennem stationen er spærret. Sporombygningen omfatter 16 km nye spor og 34 nye sporskifter. Sporskifter er et element i skinnerne, der gør det muligt for toget af skifte fra et spor til et andet spor.

Gener i forbindelse med arbejdet
Vi informerer, når der er væsentligt nyt om anlægsarbejdet, f.eks. i perioder med udvidet arbejdstid eller hvis vi i en periode støjer usædvanligt meget. Vi er klar over de gener, arbejdet vil have for dig som nabo og trafikant, og håber på din forståelse i perioder med ekstra støj- og vibrationsgener. Vi gør, hvad vi kan for at mindske generne.

Hverken østlig eller vestlig løsning
I forbindelse med projektet har Banedanmark undersøgt mulighederne for en jernbanebro - en såkaldt niveaufri udfletning - henholdsvis vest og øst for Ringsted Station, som led i hastighedsopgraderingen af Ringsted Station, Banedanmark bygger hverken en østlig eller en vestlig løsning i denne omgang, men opgraderer stationen efter Anlægslovens oprindelige plan.

Seneste nyt om Den nye bane
Vi opdaterer løbende vores hjemmeside med seneste nyt om anlægsarbejdet. Nederst på denne side kan du tilmelde dig vores naboinformationsservice, så du løbende får nyheder på mail. Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på kobenhavn-ringsted@bane.dk eller på tlf.: 82 34 05 01.

 

Tidsplan 

Forår 2019

  • Fra marts til og med påsken. Klargøring til tilslutning af Den nye bane til Ringsted Station. Sporarbejder, kørestrømsarbejder og sikringsarbejder.
  • I efteråret forbedrer vi tilslutningen ved Ringsted Station, som giver muligheder for flere tog.
Vi forbereder den endelige tilslutning af sporene fra Den nye bane København-Ringsted til Ringsted Station.
Vi udfører rest- og mangelarbejder i den østlige ende af Ringsted Station. 
Vi færdiggør perron 3 på Ringsted Station, og udskifter et sporskifte øst for stationen.

Arbejdsområde fra Dyssegårdsvej til Godsbanevej bag Ringsted Station

Som nabo kan du forvente støj fra maskinekørsel, gravemaskiner og andre maskiner både dag og nat. Vi kører også med dumpere og lastbiler på de omkringliggende veje.

Periode med ekstra støj
I perioden fra den 7. juli til den 18. juli 2017 kan forventer vi høj aktivitet døgnet rundt. Du vil opleve flere skærveaflæsninger i godsbaneområdet samt justering af skinner. Du kan forvente flere dumpere og lastbiler i denne periode.

Test under totalspærring
Vi forbereder test til sikringsibrugtagning på Ringsted Station i juli måned. Testen finder sted i perioden fra den 22. til den 27. juli, hvor Ringsted Station vil være totalspærret for togtrafik. I testperioden forventer vi at udføre mindre støjende arbejder.

Læs mere om arbejderne i juli måned.

Tilmeld dig sms-service for Ringsted Station

Luftfotos Ringsted Station

Ringsted Station i tal

34 
nye Sporskifter
Vi ændrer i stationens design for at gøre plads til de to spor fra Den nye bane København-Ringsted.
15,5 
KM Nyt spor
Vi lægger nye skinner og flytter spor inde på stationen.
2019
Afslutningsår
Stationen er dog klar til åbningen af Den nye bane København-Ringsted i foråret 2019.