Besøg os ved skurvognen

Brobyggeriet ved Lerbjerg er godt i gang, med en lang række arbejder, som kan høres og ses i landskabet ved Lerbjerg. Arbejderne går godt og følger tidsplanen med afslutning i foråret 2022.

Kom til åben skurvogn

Banedanmark vil gerne invitere til ”åben skurvogn”, hvor byggeledelsen vil informere nærmere om status og de kommende arbejder. Der vil blive mulighed for at stille spørgsmål til byggeledelsen samt til entreprenøren om arbejderne ved Lerbjerg.

Tid og sted

Åben skurvogn holdes onsdag den 7. juli 16:30-17:30. Arrangementet vil blive afholdt udenfor på parkeringspladsen ved byggepladsen i Lerbjerg.

Status på arbejderne 

• Alle pæle til fundamenterne er rammet
• Det nordlige fundament er støbt
• Det sydlige fundament klargøres til støbning.
• Ramning af pælene til dæmningerne pågår

Kommende arbejder i ferieperioden

• Opsætning af stillads
• Udvidelse af Hadstenvej
• Fældning af træer langs Hadstenvej
• Ramning af pæle i dæmningerne. Dog ikke uge 29, 30 og 31
• Støbning af det sydlige fundament
• Opsætning af stilladsdrager over banen om natten i uge 30

Gener, mens vi arbejder

Der er tale om et stort og tungt arbejde, som desværre ikke kan udføres uden gener for naboer til arbejdet. Vi beklager de gener, naboer og trafikanter i området oplever.

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte Banedanmark på aarhus-langaa@bane.dk, hvis du har spørgsmål til arbejdet med jernbanen på strækningen.