Svenstrup Banevej

I pinsen 2020 rev vi den eksisterende vejbro ned og fjernede fundamenter mv. Vi arbejdede med nedrivning af broen fra den 30. maj til den 2. juni.

Ny stibro i stål
Efter nedrivning af den eksisterende bro, etablerer vi en ny og højereliggende stibro i stål med samme placering som den eksisterende bro.

Broen er åben for cyklister og gående, mens afsluttende arbejder er i gang.

Nedrivning af Planetvej i pinsen 2020

Svenstrup Banevej, Aalborg Svenstrup Banevej, Aalborg

Svenstrup Banevej, Aalborg


Broskitse over den nye bro ved Svenstrup Banevej:
Broskitse Tovhøjvej


Oversigtsplan over den nye bro ved Svenstrup Banevej:

 Oversigtsplan Svenstrup Banevej