Planetvej

Vi river den eksisterende vejbro ned og fjerner fundamenter mv. Inden den eksisterende vejbro bliver revet nedetablerer vi en ny adgangsvej til kolonihaveområdet via Engen. Vi etablerer en ny og højereliggende stibro i stål med samme placering som den eksisterende bro.

Arbejdet ved Planetvej
I januar går vi i gang med arbejdet omkring Planetvej. Inden arbejdet på broen, der fører Planetvej over banen, går i gang, etablerer vi en tilslutning af Engen til Hobrovej. Dette arbejde betyder, at der skal rammes en del pæle langs vejtilslutningen.

I starten af januar etablerer vi vores byggeplads i området, og i slutningen af januar går vi i gang med at ramme pæle til vejtilslutningen. Vores arbejde medfører, at der vil være øget tung trafik i området, ligesom der i slutningen af måneden vil være støj i forbindelse med ramningen af pæle.


Broskitse over broen ved Planetvej:
Broskitse Planetvej

Oversigtsplan over broen ved Planetvej:
Oversigtsplan Planetvej

Oversigtsplan over vejtilslutningen ved Engen:
Oversigtsplan Engen