Hvidemøllevej

Den eksisterende bro over banen ved Hvidemøllevej skal erstattes af en ny og højereliggende bro. Arbejdet begynder midt i januar 2021, med klargøring af arbejdsplads ved Hvidemøllevej 7 (syd side af banen). Herefter starter arbejdet med fundering af broen med pæle og ramning af spuns. Der rammes spuns til broen og dæmningen. Efterfølgende bygges broen og dæmningen. Når broen er ved at stå klar, hæves krydset ved Vestervold, Jernbanegade og Tørvebryggen.

Den eksisterende bro fjernes, når den nye bro står klar. Der er efterfølgende arbejder med at etablere parkeringspladser og gøre anlægget helt færdigt.

Den nye bro forventes færdig ultimo oktober 2021. Den eksisterende bro fjernes i november 2021, og anlægget står færdigt i januar 2022.

Kommende fysiske arbejder

De igangværende spunsarbejder færdiggøres og forventes at være færdige efter påske. Betonarbejder er opstartet med fundamenterne for den fremtidige bro desuden opstartes opbygningen af den nye bros søjler med form og armering.
Mellem spunsene syd for banen skal der udskiftes uegnet jord - vurderet til ca. 5000 m.3
Kirkemuren ved Randers kloster samt ny støttevæg langs Jernbanegade og Vestervold forberedes til opbygning.
De igangværende spunsarbejder færdiggøres og forventes at være færdige efter påske. Betonarbejder er opstartet med fundamenterne for den fremtidige bro desuden opstartes opbygningen af den nye bros søjler med form og armering.
Mellem spunsene syd for banen skal der udskiftes uegnet jord - vurderet til ca. 5000 m.3
Kirkemuren ved Randers kloster samt ny støttevæg langs Jernbanegade og Vestervold forberedes til opbygning.


Læs mere om byggeriet af den nye bro over jernbanen i dette brev dateret den 5. maj 2021.


 

Oversigtskort over Hvidemøllevej

Oversigtsplan over broen ved Hvidemøllevej