Hvidemøllevej

Den eksisterende bro over banen ved Hvidemøllevej skal erstattes af en ny og højereliggende bro. Arbejdet begynder midt i januar 2021, med klargøring af arbejdsplads ved Hvidemøllevej 7 (syd side af banen). Herefter starter arbejdet med fundering af broen med pæle og ramning af spuns. Der rammes spuns til broen og dæmningen. Efterfølgende bygges broen og dæmningen. Når broen er ved at stå klar, hæves krydset ved Vestervold, Jernbanegade og Tørvebryggen.

Den eksisterende bro fjernes, når den nye bro står klar. Der er efterfølgende arbejder med at etablere parkeringspladser og gøre anlægget helt færdigt.

Den nye bro forventes færdig ultimo oktober 2021. Den eksisterende bro fjernes i november 2021, og anlægget står færdigt i januar 2022.

Skitsetegning af broen ved Hvidemøllevej
Skitsetegning over broen der fører Hvidemøllevej over banen


Oversigtsplan for broen ved Hvidemøllevej
Oversigtsplan over broen ved Hvidemøllevej