Hvidemøllevej

Hvidemøllevej

Broprojekt

Den eksisterende bro 20994 Hvidemøllevej skal erstattes af en ny og højereliggende vejbro i insitu beton. Broen pælefunderes. For den eksisterende bro 20994 Hvidemøllevej vil eksisterende bro være i drift indtil den nye bro for Hvidemøllevej er etableret.

Den nye bro opbygges således at den tilslutter mere naturligt det eksisterende vejanlæg, hvorefter den eksisterende bro nedlægges og alle konstruktionsdele fjernes.

 

Ved Hvidemøllevej på banens sydlige side opbygges en rampe mellem gensidig forankret spunsprofiler for tilpasning af ny vej til ny brogeometri.

En del af kirkegårdsmuren ved Randers Kloster skal ombygges.

 

Vejprojekt

Vejens udformning tilpasses den nye brogeometri, bla. vejopbygning, autoværn, rækværk mv. Vejen skal tilpasses den nye højereliggende brogeometri.

 

Der vil være behov for midlertidig omkørsel under anlægsarbejderne. Eksisterende bro over banen må forventes lukket for trafik i mindre perioder. Vejprojektet er tilstræbt gennemført således at omkringliggende veje i det hele taget kan holdes åbent. Af dette hensyn gennemføres projektet samt trafikafviklingen i forskellige etaper.