Hjortevej

Vi river den eksisterende bro, som er en gammel buebro, ned og fjerner fundamenter mv. Vi opfører en ny og højereliggende stibro i stål med samme placering som den eksisterende vejbro.

Vejen over broen vil være lukket i anlægsperioden, og der vil være behov for midlertidig omkørsel for cyklister og gående.

Nedrivning af broen
Nedbrydning af Hjortevej sker i weekenden den 30. maj- 2. juni 2020. Inden da fjerner vi asfalt og broen frigraves og betonen bliver renset af.
Når broen er blevet revet ned, støber vi støber vi nye, forhøjede endestykker og mellemunderstøtning. Herefter monterer vi selve broen, som er en stålbro til gående og cyklister. Afslutningsvist retablerer vi veje og skråninger. Vi forventer, at broen åbner i midten af september 2020.


Broskitse over den nye bro ved Hjortevej:

Broskitse Tovhøjvej


Oversigtsplan over den nye bro ved Hjortevej:
Oversigtsplan Tovhøjvej