Åben skurvogn

Vi holder åben skurvogn på byggepladsen ved Viborgvej, hvor du kan møde byggeledelsen. Du kan få mere at vide om ombygningen, høre om, hvor langt vi er nået, og hvordan vi griber arbejdet an.

Vi holder åben skurvogn på byggepladsen ved Viborgvej følgende onsdage mellem klokken 16 og 18.00.

  • 15. august
  • 22. august

Du finder byggeledelsen i de første skurvogne til højre, når du kommer ind på pladsen. Af hensyn til sikkerhed på pladsen er det ikke tilladt at gå rundt på byggepladsen. Kommer du i bil, bedes du parkere udenfor byggepladsen og benytte gangstien på højre side af adgangsvejen til byggepladsen.

Projektet varer frem til juni 2019. Den eksisterende bro over banen på Viborgvej skal rives ned, og der bliver bygget en ny. Vi omlægger Viborgvej seks meter mod nord i forhold til den eksisterende linjeføring, og vi hæver broen med halvanden meter i forhold til den gamle. På broen etablerer vi ni meter kørebane, to cykelstier, to fortove og lysregulering.