Tidsplan

De forberedende arbejder vil blive udført efter følgende overordnede tidsplan. Efterhånden som projekteringen skrider frem, vil den forventede tidsplan blive yderligere detaljeret:

2016 – 2018: Forundersøgelser og programfase gennemføres
2019 – 2022: Detailprojektering
2019 – 2020: Besigtigelsesforretninger gennemføres
2020, 1. halvår: Besigtigelsesforretninger for resten af Horsens
2020, 2. halvår: Besigtigelsesforretninger for resten af Vejle Kommune
2020-2023: Ekspropriationsforretninger
2020-2023: Udførelse af broarbejder