Ombygning af broer i Vejle Kommune

Banedanmark er i gang med at elektrificere den danske jernbane, så vi i fremtiden kan køre med el-tog, der er mere miljø- og klimavenlige, støjer mindre og udleder mindre CO2. Elektrificeringen indebærer, at mange ældre jernbanebroer i Danmark skal bygges om, for at man kan få plads til kørestrømsanlægget, der giver strøm til el-togene. Ofte er der nemlig ikke tilstrækkelig frihøjde under de gamle broer til det nye kørestrømsanlæg. 

Banedanmark har i løbet af foråret taget hul på de forberedende arbejder på den 108 km lange strækning mellem Fredericia og Aarhus, hvor i alt 33 broer skal bygges om. I Vejle Kommune skal der ombygges seks broer. Der er nu truffet beslutning om udførelsen af de kommende broer ved Østerbrogade i Vejle og Toftumvej nord for Børkop.

Østerbrogade
Broen, der fører Østerbrogade over jernbanen i Vejle, skal bygges om, for at man kan opnå den nødvendige frihøjde under broen til det kommende kørestrømsanlæg. Det betyder, at den eksisterende bro skal rives ned. Banedanmark bygger i stedet en ny tosporet vejbærende bro ved Østerbrogade.

Toftumvej
Broen, der fører Toftumvej over jernbanen nord for Børkop, skal bygges om, hvorfor den eksisterende bro skal rives ned. Banedanmark bygger i stedet en ny vejbærende bro placeret umiddelbart nord for den nuværende bro. Den nye bro vil blive placeret på vejarealet og dele af matrikler, der allerede er overtaget af Banedanmark. Denne løsning giver et forbedret vejforløb over jernbanen, fordi den nuværende vej samtidig rettes ud. 

Efter beslutningen om, hvordan Østerbrogade og Toftumvej skal udføres, går projekteringen af broerne nu i gang. Når projektmaterialet er udarbejdet, inviterer Banedanmark til nabomøder, hvor man kan få information og stille spørgsmål til, hvordan arbejdet skal foregå, og hvordan de nye broer kommer til at se ud. Senere bliver der afholdt besigtigelses- og ekspropriationsforretninger, hvor projektet også bliver præsenteret.