Foto af broen

Hvad skal vi lave?

Vejle skal broen, der fører Toldbodvej over banen hæves, så der bliver plads til kørestrømsanlægget. Den eksisterende bro er opført i 1954 og i god stand. Derfor bevares den eksisterende bro, der hæves så der bliver plads til kørestrømsanlægget under broen. 

Hvad betyder det for dig?

Toldbodvej er en vigtig hovedfærdselsåre i Vejle og derfor er hævningen af broen planlagt i to etaper, så biltrafik kan opretholdes i hele perioden. 

For at gennemføre arbejdet er det dog være nødvendigt med enkelte omlægninger af trafikken:  

  • Det er ikke muligt for cyklister og fodgængere at benytte Toldbodvej hen over jernbanen i hele perioden fra den 2. august 2021 til d. 23. april 2022. Skilte vil angive alternativ rute som fodgængere og cyklister kan benytte til at krydse banen.  
  • Fra d. 23. august til 23. april 2022:  Biltrafikken vil have 1 kørebane til deling. Trafikken afvikles på skift i hver retning med et midlertidigt signalanlæg. Max bredde for køretøjer 3,0 m.

Anlægsarbejdet på broen forventes afsluttet i maj 2022. 

Omkørsel_rute_Cyklister_Toldbodvej_Fredericiavej

Foreløbig trafikomlægning


Billedgalleri

Nyheder fra Fredericia Aarhus