Toftumvej

Eksisterende bro 20530 Toftumvej skal nedrives og erstattes med en ny bro i forbindelse med den kommende elektrificering af strækningen Fredericia-Aarhus.
En ny vejbro etableres ca. 60m nord for den eksisterende vejbro, Toftumvej, da denne ikke har tilstrækkeligt fritrum under broen.
Den eksisterende bro nedrives, når den nye vejbro er etableret.

Nyheder fra Fredericia Aarhus