Skibsholtvej

Den eksisterende buebro der fører Skibholtvej over banen

Hvorfor?
Banedanmark er gået i gang med de forberedende arbejder til elektrificeringen af jernbanen mellem Fredericia og Aarhus. Det betyder blandt andet, at 34 broer på den 108 km lange strækning skal bygges om, så der bliver plads til det kommende kørestrømsanlæg. Når banen om få år er klar til el-tog, giver det mulighed for kortere rejsetid og mere stabil drift, ligesom togrejsen bliver endnu mere miljørigtig.

Hvad skal vi lave?
Den eksisterende gamle buebro, der fører Skibholtvej over banen, er for lav til det kommende kørestrømsanlæg. Broen bliver derfor revet ned og nedlagt.

Hvad betyder det for dig?
Vejtrafikken bliver omlagt via en ny erstatningsvej til nærmest liggende broer.

Nedrivning af broen og fjernelse af fundamenter forventes at kunne udføres i en weekendspærring. Når bro og fundamenter er fjernet, bliver skråningen genopbygget.

Arbejdet på broen bliver udført i perioden fra juli 2021 til maj 2022.

Erstatningsvej
Erstatningsvej

 

Billedgalleri

Nyheder fra Fredericia Aarhus