Skibsholtvej

Den eksisterende gamle buebro, der fører Skibholtvej over banen, er for lav til det kommende kørestrømsanlæg. Broen bliver derfor revet ned og nedlagt. Vejtrafikken bliver omlagt via en ny erstatningsvej til nærmest liggende broer.

Nedrivning af broen og fjernelse af fundamenter forventes at kunne udføres i en weekendspærring. Når bro og fundamenter er fjernet, bliver skråningen genopbygget.

Arbejdet på broen bliver udført i perioden fra juli 2021 til maj 2022.

Den eksisterende buebro der fører Skibholtvej over banen

Nyheder fra Fredericia Aarhus