Østerbrogade

Eksisterende bro på Østerbrogade skal nedrives og erstattes med en ny bro i forbindelse med den kommende elektrificering af strækningen Fredericia-Aarhus.  
Den nye bro etableres samme sted som den eksisterende bro. Broen udskiftes i to etaper, hvormed trafikken på den overførte vej kan opretholdes i hele perioden. 

Billedgalleri

Nyheder fra Fredericia Aarhus