Hørning station

Gangbroen ved Hørning st. skal hæves i forbindelse med den kommende
elektrificering af strækningen Fredericia-Aarhus.

Broen hæves 1538 mm hvorfor det være nødvendigt at hæve den eksisterende trappe i broens sydøstlige ende tilsvarende.
Ved broens nordvestlige ende skal der laves en ny trappe, som giver adgang til broen fra
det eksisterende cykelparkeringsdæk.

Der skal desuden etableres 2 nye elevatorer. En elevator placeres ved den nordvestlige
perron tæt op af cykelparkeringsdækket. En elevator placeres ved den sydøstlige perron,
umiddelbart inden trappen.

Arbejdet forventes afsluttet oktober 2022

Nyheder fra Fredericia Aarhus