Bleldvej

Eksisterende bro på Bleldvej skal nedrives og erstattes med en ny bro i forbindelse med den kommende elektrificering af strækningen Fredericia-Aarhus.
Den eksisterende bro er en vejbærende buebro fra 1927.

Den nye bro etableres samme sted som den eksisterende bro, hvorfor det ikke er muligt, at opretholde trafikken på den eksisterende bro i udførelsesperioden.
Det bliver nødvendigt med omkørsel af biltrafikken i perioderne. De konkrete perioder vil fremgå af omvejsskilte og skilteplaner.

Vi forventer at den nye bro er færdig februar 2023.

Nyheder fra Fredericia Aarhus