Båstrupvej

Eksisterende bro - Båstrupvej

Hvorfor?
Banedanmark er gået i gang med de forberedende arbejder til elektrificeringen af jernbanen mellem Fredericia og Aarhus. Det betyder blandt andet, at 34 broer på den 108 km lange strækning skal bygges om, så der bliver plads til det kommende kørestrømsanlæg. Når banen om få år er klar til el-tog, giver det mulighed for kortere rejsetid og mere stabil drift, ligesom togrejsen bliver endnu mere miljørigtig.

Hvad skal vi lave?
Frihøjden for broen på Båstrupvej skal øges i forbindelse med den kommende elektrificering af strækningen Fredericia – Aarhus.
Broen er opført i 1984 og fremstår i dag i god stand. 

Hvad betyder det for dig?
Det er ikke muligt, at opretholde trafikken på broen i udførelsesperioden.

Det bliver nødvendigt med omkørsel af biltrafikken i perioderne. De konkrete perioder vil fremgå af omvejsskilte og skilteplaner.

Trafikomlægning

Billedgalleri

Nyheder fra Fredericia Aarhus