Broarbejde ved Fjordvang

Banedanmark elektrificerer jernbanen mellem Aarhus og Lindholm. Det betyder, at næsten 50 broer på strækningen skal bygges om, så der bliver plads til kørestrømsanlægget. Ved Fjordvang i Randers skal vi i 2019 og -20 udskifte broen, der fører Fjordvang over banen. Når banen om få år er klar til el-tog, giver det mulighed for kortere rejsetid og mere stabil drift, ligesom togrejsen bliver endnu mere miljørigtig.

Kompliceret og støjende arbejde
Vi river den nuværende bro ned, da det er en gammel bro, som ikke har den fornødne frihøjde til det kommende kørestrømsanlæg. Herefter opfører vi en ny bro. Anlægsarbejdet på Fjordvang kommer til at foregå i perioden fra den ca. den 21. oktober 2019 til slutningen af 2020. Den nye bro bliver hævet ca. 1,1 meter over det nuværende niveau. Den nye bro bliver 9 meter bred.

Vores arbejde kan i perioder være støjende for naboerne. Særligt når vi river den gamle bro ned, og når vi rammer pæle til den nye fundamenter, kan arbejdet være meget støjende. Der vil desuden være støj fra anlægsmaskiner og øget tung trafik i området.

Gangbro over banen
Vi opfører en midlertidig gangbro, så gående kan komme over jernbanen i byggeperioden. Det er muligt at trække en cykel over broen. Vi etablerer også en midlertidig sti, der forbinder gangbroen til de omkringliggende stier og veje.

I den kommende periode vil der foregå følgende arbejder:
Fra ca. d. 21. oktober og frem til medio december foregår der byggepladsarbejder, forberedende arbejder for nedrivning af broen samt opsætning af midlertidig gangbro. 
Omlægning af vejen foregår også i denne periode.
Nedrivning af broen foregår fra fredag den 6. december og frem til midnat den 8. december. Nedbrydningsmaskinerne er meget støjende.
Ramning af pæle begynder derefter og er også meget støjende.

Tidsperioderne kan ændre sig, hvis der opstår komplikationer ved arbejderne. Tidspunkterne, som er nævnt ovenfor, er tidspunkter, hvor arbejderne kan være støjende eller være til gene om natten. Der foregår også arbejder uden for de angivne tidsperioder.