Langå Station

Det er endnu ikke afgjort, hvad der skal ske med den eksisterende gangbro.

Der er etableret en ny gangbro syd for den eksisterende stationsbygning.

Nyheder fra Aarhus Lindholm