Gammel Viborgvej

Strækningen mellem Århus og Lindholm skal elektrificeres. For at gøre plads til køreledningerne over sporene, er det nødvendigt at øge frihøjden for vejbroen på Gammel Viborgvej.

Broen består af en vejbro og en særskilt stibro på hver side, der krydser banens to spor.  Af forskellige årsager fjernes de eksisterende broer og efterfølgende bygges én ny kombineret vej- og stibro  over jernbanen.
Den nye kombinerede vej- og stibro projekteres for en levetid på 120 år.

I forbindelse med arbejdets udførelse skal den ene stibro  flyttes og anvendes som midlertidig gangbro i en periode for fodgængere og cyklister.
Det bliver nødvendigt med omkørsel af biltrafikken i perioder. De konkrete periode vil fremgå af omvejsskilte og skilteplaner.

Nyheder fra Aarhus Lindholm