Nabo til køreledningerne

Når jernbanen bliver elektrificeret, medfører det restriktioner for ejendomme op til banen. Som nabo til banen får du derfor retningslinjer for fx bevoksning op mod banen af hensyn til køreledninger med højspænding.

Det kan for eksempel dreje sig om begrænsninger i beplantning og placering af fx flagstænger eller udhuse på ejendommen. Restriktionerne indføres som tinglyste servitutter på ejendommen. Er du ejer af en ejendom, som får pålagt servitutter, er du berettiget til erstatning efter gældende regler, da servitutterne indskrænker din rådighed over ejendommen.

Sikkerhedsafstanden fra træer og andre genstande til spændingsførende dele af kørestrømsanlægget skal være 10 meter målt fra spormidten. Ingen dele af ejendommens træer og buske være i særlig risiko for at vælte og derved komme tættere end tre meter på køreledningsanlægget.

Det er dyrt og kan give store forsinkelser i togtrafikken, hvis køreledningerne eller andre dele af kørestrømsanlægget bliver ødelagt fx på grund af væltede træer. Derfor fjerner vi al vegetation, som kan medføre sådanne skader.